Dokładamy wszelkich starań, aby zaplanowane pielgrzymki parafialne odbyły się, oczywiście w okresie kiedy sytuacja epidemiczna na to
pozwoli. Na obecną chwilę pielgrzymkę za Ukrainę przesuwamy na okres jesienny. O terminach wszyscy uczestnicy odpowiednio wcześniej
zostaną poinformowani, kiedy tylko będzie możliwość ich określenia.

UWAGA !!!
W razie rezygnacji z pielgrzymki, każdy z uczestników ma możliwość otrzymania zwrotu wpłaconej zaliczki.