O Zgromadzeniu w skrócie:
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek- zgromadzenie zakonne, habitowe.

Duchowość:
Oparta o Regułę św.Benedykta

Charyzmat:
Charyzmat Zgromadzenia jest uwielbianie Boga w miłości Serca Jezusa przez modlitwe i prace, a szczegolnie przez działalnosć opiekuńczo-wychowawczą.

Godło:
Godłem Zgromadzenia jest krzyż św. Benedykta na tarczy.

Cel:
Ogólniym celem Zgromadzenia jest uwielbienie Boga w myśl Reguły
św. Benedykta:
Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony” (RB 57,9)

Data i miejece założenia:
24 czerwca 1917 r. – Biała Cerkiew k. Kijowa( obecna Ukraina)

Prawodawca:
św.Benedykt z Nursji
(480-547)

Matka Założycielka:
Jadwiga Józefa Kulesza