1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności Zmarłego i wyrazem wiary Jego rodziny.

2. Formalności związane z pogrzebem rodzina ustala w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
– akt zgonu z USC
– karta zgonu wydana przez lekarza
– informację o przyjęciu sakramentów św.

3. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla Zmarłego.

4. Także po pogrzebie wypada zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
– Msza św. w 7 dzień po śmierci zamówiona przez uczestników pogrzebu
– Msza św. w 30 dzień po śmierci zamówiona przez rodzinę
– Msza św. w rocznicę śmierci
– Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)

5Pogrzeb katolicki według Kodeksu Prawa Kanonicznego nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem przez  pisemny akt Apostazji lub zmarli bez jakichkolwiek oznak wiary i pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając znaków nawrócenia.

Msza św. Gregoriańska

Modlitwa za bliskich jest znakiem wzajemnej miłości i wdzięczności. Szczególną wartość ma Msza św. ofiarowana w czyjejś intencji. Wierni chrześcijanie cenią sobie odprawianie za zmarłych Mszy św. tzw. gregoriańskich.

Kiedy św. papież Grzegorz Wielkiego (540 – 604) był jeszcze opatem benedyktynów w Rzymie, zmarł pewien zakonnik, przy którym znaleziono pieniądze. W owych czasach uważane to było w zakonie za wielkie przestępstwo. Św. Grzegorz dla przestrogi innych nakazał ciało zmarłego pogrzebać poza klasztorem, w miejscu nie poświęconym. Pełen jednak troski o duszę zmarłego zakonnika nakazał odprawić 30 Mszy św., dzień po dniu. Kiedy odprawiała się ostatnia z nich, zmarły zakonnik miał się ukazać opatowi i podziękować mu za odprawione Msze św., oświadczając, że te Eucharystie skróciły mu znacznie czas czyśćca. Odtąd panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy św. Pan Bóg w miłosierdziu swoim wybawi duszę, za którą modlono się podczas nich i wprowadzi ją do nieba.
Msza św. Gregoriańska to 30 Mszy św. odprawianych za zmarłego przez 30 kolejnych dni. Msza św. gregoriańska może być odprawiana tylko za jednego zmarłego. Mszy św. gregoriańskiej przypisuje się szczególną skuteczność dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca.

W sprawie zamówienia Mszy Św. Gregoriańskiej należy przyjść do kancelarii parafialnej i na kilka miesięcy wcześniej ustalić termin.