Strona Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach
Rozważania na Wielki Post

Bóg chce, żebyś Go prosił!

Kiedy masz rozwiązać jakiś problem czy udzielić ważnej rady, najpierw polecaj się Bogu, a dopiero potem działaj lub mów. Powtarzaj możliwie jak najczęściej codzienną modlitwę: Panie, pośpiesz mi na pomoc (Ps 70,2). I dodaj, jak to czyniła św. Róża z Limy: Panie, pomóż mi i nie zostawiaj mnie samej. Zwracaj się często do wizerunków Jezusa Ukrzyżowanego i Najświętszej Maryi Panny, które masz w pokoju, i powtarzaj często Imiona Jezusa i Maryi, szczególnie w czasie pokus. Bóg, który jest nieskończoną dobrocią, żywi wielkie pragnienie udzielania nam Swoich
łask. Czcigodny o. Alfons Alvarez widział pewnego dnia naszego Zbawiciela, który miał ręce pełne łask i szukał kogoś, komu mógłby je ofiarować, a nie znajdował. Bóg pragnie, abyśmy prosili Go o łaski: Proście, a otrzymacie (J 16,24). Gdy zwracamy się do Niego, otwiera On Swoje ręce i obdarowuje tego, kto Go wzywa. Czyż Bóg wzgardził kiedykolwiek człowiekiem, który się do Niego ucieka, i nie wysłuchał Go? Dawid pisze, że Pan świadczy miłosierdzie tym, którzy Go wzywają: Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich,
którzy Cię wzywają (Ps 86,5).

Św. Alfons Maria de Liguori
[ „Stając przed Bogiem” ]