„Poprawa funkcjonalności ul. Dr. Mieczysława Kowalskiego”

W ramach Budżetu Obywatelskiego został złożony projekt na zabezpieczenie środków, które pozwolą na wykonanie parkingów wzdłuż ul. Kowalskiego, drodze biegnącej obok Kościoła w kierunku Domu Sióstr Benedyktynek, gdzie znajduje się Specjalny Ośrodek Wychowawczy i Zespół Szkół Europejskich.
Realizacja tego projektu przyczyni się nie tylko do uzyskania ponad 30 miejsc parkingowych, ale poprawi bezpieczeństwo na drodze, gdzie nie ma chodnika, a znajdujące się placówki oświatowe sprawiają duże natężenie ruchu pieszych po pasie drogowym, w tym osób niepełnosprawnych.

Warunkiem uzyskania środków na realizację tego projektu jest duża ilość głosów oddana na ten projekt.
Głosować można w dwojaki sposób:
1. W dniach od 21 do 23 października (od poniedziałku do środy) w Urzędzie Miasta w godzinach pracy Urzędu
2. W dniach od 21 do 28 października drogą elektroniczną. Szczegóły możemy znaleźć na stronie Urzędu Miasta www.pulawy.eu Do zagłosowania drogą elektroniczną – gdyby ktoś miał problem – możemy udać się w tych dniach do biblioteki miejskiej lub jej filii, i skorzystać z pomocy.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia tego projektu przez oddanie swojego głosu.