Człowiek został stworzony, aby Boga, naszego Pana, wielbił, okazywał Mu cześć i służył Mu – i dzięki temu
zbawił duszę swoją. Inne rzeczy na powierzchni ziemi stworzone zostały dla człowieka, by mu służyć pomocą
w zmierzaniu do celu, dla którego został stworzony. Wynika z tego, że człowiek powinien ich w takim
stopniu używać, w jakim go wspomagają do jego celu, a w takim stopniu powinien się ich pozbywać, w jakim
mu w dążeniu do celu przeszkadzają. Tak więc chodzi o to, byśmy ze swojej strony nie pragnęli bardziej zdrowia niż choroby, bogactwa niż ubóstwa, szacunku niż pogardy, życia długiego niż krótkiego; i – co za tym idzie – byśmy spośród wszystkich pozostałych rzeczy pragnęli tylko tego i to tylko wybierali, co nas bardziej prowadzi do celu, dla którego zostaliśmy stworzeni.

Św. Ignacy z Loyoli
[ „Ćwiczenia duchowne”]