Strona Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach
Rozważania na Wielki Post

Codziennie ofiaruj się Bogu

“Staraj się zawsze wznosić umysł do Boga i myśleć o wieczności, abyś mógł być zawsze skupiony i możliwie najbardziej zjednoczony z Panem. W ciągu dnia często ofiaruj siebie Bogu, jak zachęca św. Teresa z Ávili: Panie, uczyń ze mną to, co Ci się podoba: powiedz mi, co chcesz, abym czyniła dla Ciebie, pragnę wszystko to spełnić. Powtarzaj możliwie jak najczęściej akty strzeliste, wyrażające miłość wobec Boga. Św. Teresa często mówiła, że akty strzeliste podtrzymują w sercu ogień świętej miłości, tak jak drewno podtrzymuje ogień. Patrząc na stworzenia, które nie znają i nie kochają Pana Boga, ucz je Bożej miłości i sam módl się z miłością zamiast nich. Kiedy zdarzy ci się popełnić błąd, od razu upokórz się, staraj się podnieść z upadku i żarliwie powtarzaj akty strzeliste wyrażające twoją miłość wobec Boga.
A kiedy spotkają cię przeciwności, ofiaruj Bogu swoje cierpienia, jednocząc się z Jego świętą wolą, i przyzwyczajaj się do tego, aby zawsze w przeciwnościach powtarzać: Tego pragnie Bóg, a więc pragnę tego i ja. Poddanie się woli Bożej jest miłym aktem Bożej miłości.”

Św. Alfons Maria de Liguori
[ „Stając przed Bogiem” ]