Drodzy Parafianie!
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

 

To są słowa, które głosił Jezus Chrystus. To samo orędzie przyniósł ponad tysiąc lat temu do naszej Ojczyzny św. Wojciech – jego misja jest ciągle aktualna.

Serdecznie zapraszamy na Misje Święte, które odbędą się w naszej Parafii. Są to dni, w których Bóg objawia swoją nieskończoną i nieodwołalną miłość względem każdego z nas.

W Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko mówi do człowieka, ale także szuka czło-wieka, stworzonego na swój obraz i podobieństwo. Czyni to dlatego, że miłuje i pragnie go wynieść w Chrystusie do godności przybranego dziecka. Pragnie go wyprowadzić z błędnych dróg i przezwyciężyć w nim wszelkie zło. To przezwy-ciężenie zła nazywa się Odkupieniem. Dokonuje się ono za cenę Ofiary Chrystu-sa, która prowadzi do Zmartwychwstania, do nowego życia.

Celem Misji Świętych jest także odnowienie ducha wiary w wymiarze:

  • osobistym: Chrystus objawia się nam jako Bóg z nami, bliski każdemu z nas, nawet najbardziej odrzuconemu przez ludzi, bo przyszedł, aby ocalić to, co zginęło i jako lekarz tych, co źle się mają. Stąd przychodzi, by pomóc nam wejść na drogę nawrócenia.
  • rodzinnym: Każda rodzina zostaje powołana przez Jezusa, aby stać się Domowym Kościołem, u podstaw którego leży nieustanne zawieranie przymierza ze sobą (odnowienie sakramentu małżeństwa) i z Bogiem (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych).
  • wspólnotowym: Misje mają pomóc w odbudowie różnych grup formacyjnych, ruchów apostolskich, wspólnot życia chrześcijańskiego, aby Parafia mogła stawać się coraz bardziej wspólnotą wspólnot – żywym Kościołem, w którym żyje i działa Chrystus

Jeszcze raz zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w Misjach Świętych.

Księża Duszpasterze Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach
i Misjonarze Redemptoryści

 

Program Misji Świętych
10.10.2020-18.10.2020

Sobota, 10 października – Uroczyste rozpoczęcie Misji św.

Godz. 18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym (wprowadzenie Misjonarzy, przekazanie stuł)

Niedziela, 11 października – „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16)

Godz. 7.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 11.00 Msza św. z kazaniem misyjnym (Dzieci)
Godz. 12.30 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 16.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 17.00 Nabożeństwo Różańcowe
Godz. 18.00Msza św. z kazaniem misyjnym

Po Mszy św. Wieczór uwielbienia

Poniedziałek, 12 paździewnika – „Kto Mnie miłuje nie trwa w śmierci” (J 3,14)

Godz. 6.30 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym Nauka stanowa dla małżonków, rodziców
Godz. 16.00 Msza św. z kazaniem misyjnym Nauka stanowa dla małżonków, rodziców
Godz. 17.15 Nabożeństwo Różańcowe
Godz. 18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym Nauka stanowa dla małżonków, rodziców

 

Wtorek, 13 października – „Jeśliby ktoś zgrzeszył mamy Obrońcę u Ojca” (J 2,1)

Dzień pojednania Parafian między sobą

Godz.   6.30 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz.   8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 16.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Nabożeństwo Fatimskie (różaniec, procesja)

Środa, 14 października – „Czuwajcie, nie wiecie, w którym dniu Pan przyjdzie” (Mt 24,42)

Dzień opowiedzenia się za Jezusem

Dzień spowiedzi św. misyjnej

Godz.   6.30 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz.   8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 16.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 17.15 Nabożeństwo Różańcowe
Godz. 18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Misyjna Droga Krzyżowa

Czwartek, 15 października – „Do końca ich umiłował” (J 13,1)

Dzień spowiedzi św. misyjnej

Godz.   6.30 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz.   8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 16.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 17.15 Nabożeństwo Różańcowe
Godz. 18.00 UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA
Nauka stanowa dla młodzieży

Piątek, 16.10. „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”(Mk 10,9)

Uroczystość Rodziny Katolickiej

Godz.  6.30 Msza św. z kazaniem, odnowienie ślubów małżeńskich
Godz.  8.00 Msza św. z kazaniem, odnowienie ślubów małżeńskich
Godz. 10.00 Msza z kazaniem dla chorych, starszych (namaszczenie chorych)
Godz. 16.00 Msza św. z kazaniem, odnowienie ślubów małżeńskich
Godz. 17.15 Nabożeństwo Różańcowe
Godz. 18.00 Msza św. z kazaniem, odnowienie ślubów małżeńskich

Sobota, 17 października – „Oto Matka twoja” (J 19,27)

Uroczystość Maryjna

Godz. 6.30 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 10.00 Msza św. dla maluchów, przedszkolaków, mamy oczekujące potomstwa
Godz. 12.00 Msza św. z nauką misyjną dla klas III przygotowujących się do I komunii św. oraz ich rodzin
Godz. 16.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 17.15 Nabożeństwo Różańcowe
Godz. 18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Niedziela, 18 października – „Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” (Łk 24,48)

Godz.7.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 11.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 12.30 Procesja z Krzyżem Misyjnym, Msza św. z kazaniem misyjnym na zakończenie Misji św.
Godz. 16.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
Godz. 17.00 Nabożeństwo Różańcowe
Godz. 18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym